برنامه نویسی تحت شبکه اینترنتی چیست ؟

برنامه نویسی تحت شبکه اینترنتی چیست ؟

برنامه نویسی تحت شبکه اینترنتی چیست ؟

یعنی برنامه نویسی ای که بتوان از کلاینت های متفاوتی در شبکه برنامه مذکور را فراخوانی نمود و از برنامه خروجی بکار برد. این نوع برنامه نویسی در دو قالب قابل استفاده شدن می باشند، برنامه نویسی در قالب شبکه جهانی اینترنت و یا برنامه نویسی در قالب شبکه های داخلی. برای مثال انواع برنامه نویسی در قالب شبکه جهانی اینترنت ، میتوان به تمامی سایت هایی که سرویس های مختلفی را شامل می شوند اشاره کرد. بعضی از این سایت ها حتی با شبکه های داخلی شرکت ها و ادارات ارتباط برقرار کرده است و اینترنت سرویس های متفاوتی را سرویس دهی می کنند. برای مثال انواع برنامه نویسی در قالب شبکه های داخلی ، نیز می توان به همه ی برنامه هایی که بانک ها ، ادارات و … برای انجام کارهای داخلی خود انجام می دهند را اشاره کرد.
توضیح در مورد انواع زبان های برنامه نویسی:
با تمامی زبان های برنامه نویسی، برنامه نویسی هرچیزی امکان پذی است، اما مشکلات همیشه قابل رفع شدن نیستند. پس قبل از شروع کارها بهترین زبان برنامه نویسی مرتبط با کارها را انتخاب و سپس برنامه نویسی را شروع می کنیم. مثال برای یک شبکه اینترنتی ، زبان php )پی اچ پی) و برای نوشتن برنامه یک نرم افزار اداری #C مناسب تر است. حتی با کمک php )پی اچ پی) هم میتوان برنامه نویسی کارهای اداری را انجام داد. مثال کلیه سیستم بانکی بانک پاسارگاد، شامل سیستم های داخلی سایت اینترنت و سیستم مالی و اداری همه و همه با زبان php )پی اچ پی) برنامه نویسی شده است.
تفاوت برنامه نویسی سوکت و برنامه نویسی شبکه در چیست؟
تفاوت برنامه نویسی سوکت و برنامه نویسی شبکه در این است که: برنامه نویسی سوکت قسمتی از برنامه نویسی شبکه می باشد. سوکت ارتباط شما را با پورتی که مشخص شده برقرار می کند و پس از آن اطلاعات ارسال/دریافت می شوند ولی بحث درمورد شبکه، ارتباط با پورت های متفاوت و زیادی خواهد بود و همچنین حجم انتقال داده ها نیز بالاست

این مطلب برایتان مفید بود ؟